28E Tournoi inter. RAYMOND MARECHAL Elouges ( TOURNOI )